Mesec širjenja uporabe E-gradiv pri pouku

Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, sodelujeta v projektu Slovensko izobraževalno omrežje - SIO, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada. Izvajalec projekta je javni zavod Arnes. V okviru projekta bo omogočena tudi izvedba preizkušanja in uporaba e-gradiv pri pouku.Prijavili smo 16 izvajalcev,ki bodo uporabili E-gradiva pri pouku. Izvedene ure bodo opravljene do konca meseca novembra

Sodelujoči v projektu

Profesorji izvajalci pouka